สาระความรู้กับช่างโหน่ง

ติดตั้งโซล่าเซลระบบต่างๆ

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 2
Content : 141
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2258844

จำนวนบุคคลออนไลน์

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Gridtie อนาคตที่ไม่สดใส PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2015 เวลา 06:00 น.

gridtie อนาคตที่ไม่สดใส

หลายท่านที่กำลังจะลงทุนโซล่ารูฟหรือใช้gridtieเพื่อประหยัดค่าไฟ ช่างโหน่งอยากขอเสนอความเห็นซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวครับ จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาการใช้งานgridtieมาช่วยลดค่าไฟได้ผลดีครับแต่ติดปัญหาอยู่ที่มิเตอร์ของท่านหมุนย้อนกลับและไฟเข้าไปในระบบสายส่งมากเกินไปจนบางที่การจ่ายไฟผิดปรกติทำให้บ้านอื่นๆที่ใช้ไฟหรือหม้อแปลงนอกบ้านของท่านทำงานไม่สมดุลย์กันครับ แต่หากมิเตอร์ไม่หมุนกลับหรือไฟไม่ออกไปนอกหม้อของท่านก็ไม่เป็นไรครับ ในอนาคตหากบ้านใหนติดระบบนี้ทางการอาจนำมิเตอร์ที่เป็นตัวเลขมาติดแทนซึ่งตัวเลขนี้ไม่ย้อนกลับแน่นอน ค่าไฟก็ไม่ลดและยังมีปัญหาที่ไฟไหลออกไปในสายส่งอีกครับ ซึ่งหากท่านคิดจะลงทุนต้องปรึกษากับการไฟฟ้าให้ดีก่อนครับว่าไฟสายนี้ขาดแคลนหรือไม่หากไฟในระบบมีพอเพียงท่านปล่อยไฟออกไปอีกจะเกิดปัญหาแน่นอนครับ.

แล้วเขาทำขึ้นมาขายทำไม?

หลายท่านอาจสงสัยมันจะทำขึ้นมาทำไมหากใช้แล้วเกิดปัญหา ช่างโหน่งอธิบายตามประสาช่างบ้านนอกดังนี้ครับ ระบบgridtieนี้ออกแบบมาสำหรับผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นโซล่าเซลครับเช่นพลังงานจากลม จากน้ำ จากการปั่นไฟฯ ไฟที่ได้นี้จะเข้ามาเสริมไฟในสายส่งที่อ่อนกำลังเพราะอยู่ห่างไกลกับระบบไฟแรงดันสูง เพราะฉะนั้นเขาจึงอนุญาติให้ผลิตไฟเข้าสายส่งได้ครับไม่ใช่ว่าเรานึกจะติดตั้งตรงใหนก็ทำได้ครับ แต่หากอยากทำเราทำได้เป็นระบบขนาดเล็กไม่เกิน500วัตต์ก็ไม่น่ามีปัญหาครับ ส่วนในความเป็นจริงแล้วหลายท่านใช้อยู่เกิน1000วัตต์ก็มีมากครับ.

บทความนี้ไม่ได้ต่อต้านแต่เป็นแนวทางสำหรับท่านที่คิดจะลงทุนหลายท่านลงทุนไปแล้วไม่ได้รับอนุญาติก็ต้องรื้อลงมาก็มีมากครับ หากเราคิดจะประหยัดค่าไฟด้วยแสงแดดควรมองหาแนวทางอื่นจะดีกว่าครับ.

ลูกค้าเจอมาแล้ว

หลังจากที่เสนอบทความลงไปแล้วมีลูกค้าท่านหนึ่งซึ่งติดตั้งGridTieบอกว่าใช้งานได้ระยะหนึ่งการไฟฟ้าเอามิเตอร์มาเปลี่ยนให้ใหม่มิเตอร์ที่เคยหมุนกลับก็ไม่เป็นเหมือนเดิมค่าไฟก็ไม่ลดเหมือนเช่นเดิมครับ ช่างโหน่งจึงแนะนำว่าหากท่านใช้ไฟในตอนกลางคืนมากก็ควรสำรองไฟไว้ในตอนกลางวันดีกว่าครับ อย่างไรก็ตามหนีไม่พ้นแบตเตอรี่กับเครื่องแปลงไฟครับ แต่หากท่านใช้ไฟในตอนกลางวันมาก การติดตั้งGridTieจะช่วยท่านได้เพราะมิเตอร์จะไม่หมุนเมื่อมิเตอร์ไม่หมุนตัวเลขก็ไม่เดินช่วยลดค่าไฟได้ครับ ดังนั้นหากท่านคิดจะติดตั้งGridTieเพื่อให้มิเตอร์หมุนกลับก็เปลี่ยนแนวความคิดและหาวิธีประหยัดไฟด้วยพลังงานธรรมชาติใหม่ครับ เผื่อไว้ในอนาคตการไฟฟ้าเอามิเตอร์มาเปลี่ยนให้ท่านใหม่ มีหลายท่านที่โดนปรับย้อนหลังและโทรมาพูดคุยหาวิธีใหม่ก็มีครับ.

ระเบียบข้อสัญญาของการไฟฟ้า

เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฯจะไม่จ่ายหรืองดจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีต่อไปนี้
  1. การเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและหรือภายนอก ยังไม่เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
  2. ไม่ชำระเงินตามกำหนดในใบเตือน
  3. ยินยอมให้ผู้อื่นต่อพ่วงไฟฟ้าไปใช้สถานที่อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำร้องขอใช้ไฟฟ้า
  4. ละเมิดการใช้ไฟฟ้าหรือกระทำการใดๆให้การไฟฟ้าฯ ได้รับความเสียหายและไม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ตามที่การไฟฟ้าฯได้เรียกเก็บ
  5. กระทำการอันอาจจะทำให้เกิดเหตุขัดข้องหรืออาจเกิดอันตรายหรือการใช้ไฟฟ้าที่รบกวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น
    ในกรณีที่มีการงดจ่ายไฟฟ้าการไฟฟ้าฯจะจ่ายไฟฟ้าให้ใหม่ต่อเมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชำระเงินส่วนที่ค้างหรือชำระ
    ค่า เสียหายให้แก่การไฟฟ้าฯแล้วและต้องชำระค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าบริการต่างๆ ตามอัตราที่การไฟฟ้าฯกำหนดไว้ การละเมิดการใช้ไฟฟ้าเช่นการต่อไฟฟ้าตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่ทำให้มิเตอร์วัดค่าผิด ไปจากที่ใช้ไฟฟ้าจริงฯลฯจะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ข้อหาลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์มีโทษทั้งปรับและจำคุก การไฟฟ้าฯไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งเกิดจากไฟฟ้าขัดข้องหรือต้องหยุด จ่ายไฟฟ้าเพราะความจำเป็นหรืองดจ่ายไฟฟ้าด้งกล่าวข้างต้น การแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเกิดปัญหาในเรื่องระบบไฟฟ้าขัดข้องภายในหรือภายนอกอาคารของ ท่าน ซี่งท่านไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ กรุณาติดต่อได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องที่ที่ท่านอยู่ ซี่งจะมีพนักงานช่างของการไฟฟ้าฯประจำ อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง การอ่านหน่วยมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัย และใช้ไฟสม่ำเสมอ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการอ่านหน่วยในมิเตอร์สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่ อาศัยและใช้ไฟสม่ำเสมอ 2 เดือนครั้งในเดือนที่เว้นการจดหน่วยจะใช้วิธีเฉลี่ยหน่วยการใช้ไฟของผู้ใช้ ไฟที่ผ่านมา 2 เดือนหากหน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือนที่เว้นการจดหน่วยสูงหรือต่ำกว่า หน่วยที่ใช้จริง การไฟฟ้าฯ จะปรับปรุงให้ถูกต้องในเดือนถัดไป ซึ่งเป็นเดือนที่ทำการจดหน่วย
......................................................................................
......................................................................................

เชือดนิ่มๆด้วยสัญญาข้อที่5

การละเมิดการใช้ไฟ "การกระทำใดๆ ที่ทำให้มิเตอร์วัดค่าผิด ไปจากที่ใช้ไฟฟ้าจริงฯลฯ"

จากข้อความข้างต้นหากการไฟฟ้าตรวจสอบได้ว่า "กระทำใดๆ ที่ทำให้มิเตอร์วัดค่าผิด ไปจากที่ใช้ไฟฟ้าจริงฯลฯ" หากเราติด GridTie ทำให้มิเตอร์หมุนกลับ ท่านคิดว่าท่านทำผิดข้อตกลงหรือไม่ครับ? แถมยังมีเครื่องหมายครอบจักรวาลอีก "ฯลฯ" เพราะฉะนั้นมองดูช่องทางแล้วอนาคตไม่สดใสแน่นอนใช่ไหมครับ.

โชคดีทีเกิดเป็นคนไทยนะครับ จะประหยัดไฟด้วยพลังงานธรรมชาติก็ไม่ได้ ทางออกเรื่องนี้หากทางการจะช่วยเหลือประชาชนจริงๆ ท่านใดที่ต้องการติดตั้งGridTie ให้ยื่นเรื่องขออนุญาติที่ถูกต้องและเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ไม่ให้หมุนกลับ ซึงเป็นภาระของผู้ใช้ไฟเอง น่าจะเป็นการยุติธรรมทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับ แต่อย่างไรก็ตามทำให้รายได้ลดลงใครเขาจะยอมจริงไหมหละครับท่าน.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 พฤศจิกายน 2017 เวลา 08:07 น.
 

ระบบความเย็นโซล่าเซล

ระบบควบคุม&ไฮบริด

ติดตั้งชุดกันย้อนให้กริดไทแดง Suoer

สินค้ามือ2ของช่างโหน่ง

ชุดแปลงไฟสำหรับปั้มAC220