ดัดแปลงสวิทชิ่ง12โวลท์ให้ปรับโวลท์ได้

แปลงสวิทชิ่ง12โวลท์ให้เป็น24โวลท์

สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย เป็นอุปกรณ์ที่แปลงไฟจาก220โวลท์เป็น12หรือ24โวลท์ แต่เนื่องด้วยราคาของ24โวลท์จะแพงกว่า ช่างโหน่งจึงทดลองเปลี่ยนค่าอุปกรณ์บางตัวในสวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อให้ได้โวลท์สูงขึ้นหรือต่ำลงโดยการเปลี่ยนค่ารีซิตเตอร์ตามรูปครับ

…………………………..

…………………………..

R17ในวงจรค่าประมาณ10K ปรับโวลท์ได้สูงสุด12โวลท์ แต่เราเปลี่ยนค่าให้น้อยลงโวลท์จะเพิ่มขึ้น ในที่นี้ช่างโหน่งต้องการ13-15โวลท์ เปลี่ยนค่าเป็น6.8K ถ้าต้องการ23-24โวลท์เปลี่ยนค่าเป็น4.7kครับ

……………………………

…………………………..

สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย12โวลท์3แอมป์ หากโวลท์สูงกระแสจะลดลงครับ โปรดระมัดระวังไฟ220โวลท์ด้วยนะครับ

ใส่ความเห็น