สร้างอินเวอร์เตอร์จากบอร์ดจีน5000วัตต์

บอร์ดจีนคลื่นโมดิฟายราคาไม่แพงมีdirveในตัวสามารถปรับความถี่ได้ เมื่อเรานำมาขับมอสเฟส10ตัวกับแผ่นPcb ของช่างโหน่งแล้วสามารถทำอินเวอร์เตอร์ที่วัตต์สูงๆได้ครับ ซึ่งขนาดแผ่นปริ้นก็เล็กลง

รูปบอร์ดจีนที่เรานำมาใช้งานเป็นรุนนี้ครับ ขาที่ออกมีทั้งหมด8ขามีการใช้งานต่างๆตามรูป

การดัดแปลงเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนออกและใส่ค่าใหม่เข้าไปแทนเพื่อนำมาใช้กับอินเวอร์เตอร์ที่เป็นหม้อแปลงแกนเหล็กความถี่ต่ำ

smart
smart
smart
smart
smart

รูปแผ่นปริ้นท์ของช่างโหน่งที่ออกแบบมีขนาดเล็กลง สามารถปรับความถี่และปรับโวลท์ได้ด้วยครับ.

คลิปการทำงาน
https://www.youtube.com/watch?v=mqnzaZbId3U
เทคนิคการประกอบบอร์ดจีน

smart

ราคาบอร์ดจีนที่ดัดแปลงแล้ว 85 บาท ค่าดำเนินการจัดส่ง 35 บาทครับ