ปรับแรงดันไฟบอร์ดลดแรงดันไฟ120เป็น12โวลท์

บอร์ดลดแรงดันไฟของจีนจาก120โวลท์ดีซีเป็น12โวลท์ เราสามารถดัดแปลงให้บอร์ดมีแรงดันไฟเอ้าพุทได้ตามต้องการครับ โดยทำการเปลี่ยนค่ารีซิตเตอร์R7,R8 ปรกติไฟออก12โวลท์จะใช้ค่า120k ไฟออก5โวลท์จะใช้ค่า68kแต่ในที่นี้ช่างโหน่งต้องการไฟที่14-15โวลท์จะใช้ค่า137kครับ.

ไอซีเบอร์ SL3083 จะทำหน้าที่่สร้างความถี่และลดแรงดันลงตามวงจรครับ.

บอร์ดจีน
เปลี่ยนค่าแล้ว