ชุดขับมอเตอร์3เฟสด้วยโมดุลPS21245

ท่านที่กำลังมองหาตัวความคุมมอเตอร์3เฟสที่ใช้กับโซล่าเซลเพื่อควบคุมปั้มน้ำบาดาลหรือปั้มหอยโข่งชุดควบคุมชุดนี้ตอบโจทย์ครับ

ตามรูช่างโหน่งใช้โมดุลPS21245ซึ่งมีจำหน่ายมานานแล้วครับ แต่ขณะนี้ราคาโมดุลตัวนี้ราคาพอจับต้องได้และที่สำคัญคือจ่ายกระแสได้สูงถึง20แอมป์และทนแรงดันไฟได้ถึง500โวลท์ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำแผงโซล่าเซลมาต่ออนุกรมกันขั้นต่ำ4แผงได้ไฟ150โวลท์ปั้มน้ำก็ทำงานได้แล้วครับ.