ช่างบ้านนอกสร้างรถไฟฟ้า_คันเร่งไฟฟ้า2

เมื่อช่างบ้านนอกทำรถไฟฟ้าใช้เอง

พลังงานเชื่อเพลิงแพง ค่าครองชีพแพง รายได้ลดลง เงินที่จะใช้แลกเปลี่ยนในการดำรงชีวิตอยู่น้อยลง เราจะอยู่อย่างไรให้มีค่าใช้จ่ายน้อยลง โดยเฉพาะการเดินทาง หลายท่านหันมาเลือกใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางแทนรถน้ำมัน แต่ราคารถไฟฟ้าที่มีขายในท้องตลาดค่อนข้างสูง ถึงแม้ไม่ได้เติมน้ำมันแต่ในระยะยาวค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงครับ หากเราไม่มีค่าใช้จ่ายตัวนี้เตรียมไว้ รถก็วิ่งไม่ได้เป็นเศษเหล็กดีๆนี่เอง.

ที่กล่าวมาหลายท่านอาจจะถามแล้วจะสร้างทำไมหละช่างโหน่ง? คำตอบคือสร้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางระยะใกล้ๆ เช่นไปตลาดหรือขี่ในหมู่บ้านใกล้ๆ หรือใช้กับรถการเกษตร เช่นรถตัดหญ้า รถขนดิน เหล่านี้เป็นเครื่องทุ่นแรงที่เราสามารถผลิตเองได้ครับ.

คันเร่งไฟฟ้าในบทความนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าแบบเท้าเหยียบครับ(Accelerator Pedal) ซึ่งจะพบเห็นในรถไฟฟ้าที่ผลิตออกมาขาย สำหรับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์2ชุดทำงานพร้อมกันอาจจะไปควบคุมกล่องพร้อมกัน2กล่องก็ได้ครับ.

หลักการทำงานแบบง่ายๆก็คือใช้สนามแม่เหล็กหมุนผ่านตัวฮอลเซ็นเซอร์และส่งสัญญาณออกมาภายนอกไปคุมกล่องคอนโทลอีกที่ครับ.

smart
smart

ตามรูปจะเห็นสายที่ต่อออกมามี2ชุดเราจะเลือกใช้ชุดใดชุดหนึ่งก็ได้ครับ ภายในมีฮอลเซ็นเซอร์อยู่2ตัวทำงานพร้อมกันเมื่อเท้าเหยียบคันเร่งครับ.

smart
smart

ตำแหน่งติดตั้งจะตั้งขึ้นเพื่อให้เท้าเหยียบในตำแหน่งที่เหมาะสมครับ

smart
smart

ก้านเหยียบไม่ซับซ้อนเป็นกลไกง่ายๆไปหมุนฮอลเซ็นเซอร์

ช่างโหน่งขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้าชมเว็บและติดตามผลงาน เนื้องด้วยเว็บนี้ไม่ได้ติดตั้งโฆษณาให้เป็นที่รำคาญสายตา เว็บนี้อาศัยท่านผู้เข้าขมที่ได้กรุณาโอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำเว็บคนละเล็กคนละน้อย หากท่านผู้ชมเห็นว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านและผู้ชมทั่วไป ช่างโหน่งขอความกรุณาสนับสนุนผ่านธนาคาร ธกส.ตามหมายเลขบัญชีด้านล่างนี้ครับ ช่างโหน่งขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความกรุณาในครั้งนี้อย่างสูงด้วยครับ.

ติดต่อช่างโหน่ง โทร.0887666003 Id Line0887666003 Email:solarwato@gmail.com