แผ่นปริ้นเปล่าบอร์ดเพรียวซาย1500วัตต์

แผ่นปริ้นเปล่าPCB 1500วัตต์เพรียว

ท่านที่สนใจจะสร้างอินเวอร์เตอร์ระบบเพรียวซายเวฟ ช่างโหน่งได้ออกแบบปริ้นขนาดเล็ก1500วัตต์ สำหรับบอร์จีนEGS002 สำหรับประกอบทำอินเวอร์เตอร์ใช้เอง เรียนรู้การทำงานด้วยตนเองอุปกรณ์ก็ไม่มากและซับซ้อนใช้ชุดนี้เลยครับ.

แผ่นปริ้นไม่ได้ลงอุปกรณ์1500 วัตต์เพรียวซาย ใช้บอร์ดจีน EGS002 สำหรับท่านที่เคยประกอบมาก่อนหรืออยากทดลองประหยัดเงิน เป็นปริ้นแบบอีพ๊อกซี่ มีรายละเอียดบอกให้ด้วยครับ สำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละคนครับ.

ใส่ความเห็น