เครือบแผ่นปริ้น(pcb)ด้วยหมึกUV (solder mask)

หลังจากที่เรากัดแผ่นปริ้นตามขั้นตอนเสร็จแล้ว นอกจากเราจะเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบปริ้นหรือยางสนละลายในทินเนอร์ เรายังมีกาวไวแสงเพื่อเคลือบแผ่นปริ้นอีกชนิดนึงครับ หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่ากาวSolder Mask ซึ่งกาวนี้จะแข็งตัวได้ด้วแสงUv หรือที่เรารู้จักันหลอดดักยุงหรือหลอดแบ็คไลท์

แผ่นปริ้นที่กัดเสร็จแล้ว

กาวไวแสงสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ทั่วไปครับ

หลอดดักยุงมีหลายขนาด ช่างโหน่งเลือกใช้ขนาด8วัตต์ครับ ส่วนความห่างระหว่างหลอดกับชิ้นงานประมาณ10-15เซ็นต์ครับ การกำหนดระยะห่างจะมีผลต่อการฉายแสงต้องทดลองจับเวลาดูทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผ่นฟิล์มไวแสงที่จะมีความไวต่างกันใช้ในกรณีที่ทำแผ่นปริ้นท์ และในกรณีที่ใช้กับกาวไวแสงช่างโหน่งใช้เวลา10นาที

เราอาจจะใช้โคมไฟตั้งโต๊ะแบบนี้ก็ได้ครับทดลองและจับเวลาดูครับ

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมประกอบด้วย

1.แผ่นปริ้นที่กัดและเคลือบยางสนแล้ว

2.กาวเคลือบปริ้น Uv Solder Mask

3.ไฟฉายแสงแบ็คไลท์

4.ถุงพลาสติกใส

5.กระดาษไขหรือแผ่นฟิล์มที่ถ่ายตำแหน่งบัดกรี

6.กระจกใสสำหรับทับแผ่นงาน

ขั้นตอนการทำแบบบนโปรแกรมCircuit wizard

เปิดโปรแกรม แล้วกำหนดพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้กาวแข็ง คือตำแหน่งสีฟ้าครับ ทำตามขั้นตอนตามนี้

ตำแหน่งที่เราต้องการให้คลิกเม้าส์ข้างขวา ไปที่Layer เลือก Both Sides แบบก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน

เมื่อเปลียนแบบตามต้องการแล้วต่อไปเป็นการสั่งพิมพ์ ไปที่แถบเมนูด้านข้าง เลือก แล้วจะปรากฎภาพสำหรับถ่ายSolder mask สั่งพิมพ์ได้เลยครับ ในที่นี้ช่างโหน่งใช้กระดาษไขและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ครับ