วิธีตั้งค่าsinotimer

ยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโยโลยี่ต่างเริ่มมีการพัฒนาเช่นอุปกรณ์ตัวนี้ยีห้อดังซิโนทามเมอร์(sinotimer) เป็นตัวป้องกันไฟตกไฟเกินและใช้กระแสเกิน ซึ่งเรานำมาใช้งานกับอินเวอร์เตอร์ของเราเช่นการใช้กระแสเกินจะทำให้อายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์นานขึ้นครับ.

หน้าตาประมาณนี้ครับ การตั้งค่าต่างๆมีรหัสที่เราต้องรู้ดังนี้ครับ

รหัสP1-P19 เครื่องแต่ละรุ่นอาจมีการตั้งค่าต่างกันครับ เพราะสินค้าที่ผลิตออกมาคุณภาพและราคาแตกต่างกันครับ

วิธีตั้งค่า กดปุ่มเซ็ตขึ้นรหัส P แล้วเลือกว่าจะตั้งค่าอะไร P1-P19 กดปุ่มขึ้นลงเพื่อเลือกรหัสที่ต้องการตั้งเช่นเลือกไปที่ P3 แล้วกดปุ่มเซ็ต รหัสนี้จะเป็นการตั้งไฟเกิน(over voltage)ไฟที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์ของเราทำงานผิดพลาดไฟออกมาเกิน220โวลท์กล่องตัวนี้จะตัดการทำงานครับ การตั้งค่าให้กดปุ่มขึ้นหรือลงแล้วกดปุ่มเซ็ตครับ P4 เมื่อไฟเกินไปแล้วเราจะตั้งค่าสำหรับแรงดันไฟลดลงแล้วให้ทำงาน(overvoltage recovery)P4 เช่นไฟเกินไปที่270โวลท์ แล้วเมื่อไฟลดแรงดันมาที่240โวลท์ตั้งที่ P4 ครับ ส่วนการตั้งค่าหน่วงเวลาตรวจสอบไฟเกินแล้วแรงดันลดลง เราจะไม่ให้ทำงานทันที่ให้เลือกไปที่ P7ครับ

linkที่ผมสั่งซื้อครับ ลาซาด้า