อินเวอร์เตอร์ต่อจากแผงโดยตรงไฮบริด

ชุดนอนนาแปลงไฟจากแผงโดยตรงและใช้ไฟร่วมกับแบตเตอรี่24โวลท์ในตอนกลางคืน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาชุดแปลงไฟจะใช้พลังงานจากแบตอย่างเดียวทำให้แบตทำงานหนักตลอดและเสื่อมไว เพื่อเป็นการยึดอายุแบตช่างโหน่งเลยออกแบบอินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานกับแผงได้โดยตรงในตอนกลางวันเมื่อแดดอ่อนหรือไม่มีแดดให้ดึงไฟจากแบตมาใช้ครับ.

ตามรูปไฟจากแผงโซล่าเซลจะต่อโดยตรงมาเข้าเครื่องแปลงไฟและสามารถผลิตไฟฟัา220ออกไปใช้ได้เลยครับรูปคลื่นไฟฟ้าเป็นแบบเพรียวซายเวพ เมื่อใช้งานกับมอเตอร์เช่นพัดลมจะไม่มีเสียงดังรบกวนครับ แต่เมื่อแดดอ่อนไฟจะตกลงด้วยทำให้การจ่ายไฟไม่ต่อเนื่อง ช่างโหน่งจึงเอาแบตมาต่อทำงานร่วมด้วย จึงแก้ปัญหาในจุดนี้ไปเป็นที่มาของระบบไฮบริดครับ.

เมื่อนำแบตมาใช้ร่วมด้วยจึงต้องมีระบบประจุไฟให้แบต เราใช้ไฟดีซี 24โวลท์โดยใช้แบต12โวลท์2ลูกต่ออนุกรมกันครับ แต่จากประสบการณ์จากการใช้งานการช๊าทระบบเดิมที่ช๊าทไฟเข้าที่หัวและท้ายของแบตเตอรี่หากแบตลูกหนึ่งลูกใดเสื่อมหรือมีปัญหาจะทำให้การช๊าทไม่สมบูรณ์และมีผลทำให้แบตอีกลูกต้องเสียหายด้วย ดังนั้นระบบช๊าทใหม่จึงแยกเป็นอิสระช๊าทแบตแต่ละลูกโดยตรงหากลูกใดลูกหนึ่งเสื่อมก็ไม่ทำให้ลูกอื่นเสียหายด้วยครับ.

ตามรูประบบเดิมแบตจะต่ออนุกรมกันแล้วนำระบบช๊าท24โวลท์มาช๊าทแบต หากแบตลูกใดลูกหนึ่งมีปัญหาไม่เก็บไฟจะทำให้แบตอีกลูกต้องเสียหายตามไปด้วยครับ

ระบบช๊าทใหม่ที่ช่างโหน่งออกแบบจะแบ่งการช๊าทเป็น12โวลท์2ลูกหากแบตลูกใดเสื่อมจะไม่ทำให้ระบบช๊าทเสียหายไปด้วยครับ

ท่านที่สนใจนำไปใช้งานสามารถสั่งประกอบตามความต้องการได้ครับ ใช้ไฟ24โวลท์และใช้แผงตั้งแต่280วัตต์จนถึง600วัตต์ได้ครับ หากต้องการวัตต์สูงขึ้นเราต้องนำแผงมาขนานกันเพื่อเพิ่มกระแสขึ้นอีกครับ ส่วนโวลท์ใช้24เหมือนเดิม ดังนั้นระบบนี้จึงยึดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้นานขึ้นครับ.