ดัดแปลงเครื่องตั้งเวลาใช้ไฟ12โวลท์ดีซี

แปลงเครื่องตั้งเวลาของจีนให้ใช้สำหรับไฟ12โวลท์โดยตรง

เครื่องตั้งเวลาของจีนรุ่นนี้สามารถตั้งเวลาได้8โปรแกรมช่างโหน่งนำมาใช้งานกับงานโซล่าเซลจำเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนให้มาใช้งานได้กับไฟ12โวลท์ดีซีเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงนำมาเผยแพร่ครับ เพียงแต่เราเปลี่ยนค่ารีซิตเตอร์ออกให้เป็น10Kและเปลี่ยนรีเลย์ให้เป็น9-12โวลท์ เชื่อมต่อสายไฟบวกและลบตามรูปก็สามารถใช้งานได้ครับ จุดเสียของเครื่องตั้งเวลารุ่นนี้แบตสำหรับเก็บข้อมูลที่ติดมากับเครื่องจะหมดเร็ว ช่างโหน่งจึงเปลี่ยนใหม่อายุอยู่ประมาณ3ปีครับ

…………………………………………………….

……………………………………………………

เปลี่ยนรีซิตเตอร์และรีเลย์ครับ และแบตเตอรี่backup ไม่ต้องเปลี่ยน แต่ตัดรีซิตเตอร์1Kออก แต่การใช้งานไม่นานเท่ากับเปลี่ยนครับ

……………………………………………..

……………………………………………….

ดัดแปลงเสร็จลงกล่องใช้ปิดเปิดไฟส่องถนนครับ

ใส่ความเห็น