วิธีต่อบริคไดโอดขนานกันเพิ่มกระแส

วิธีต่อบริดไดโิอดแบบขนานกัน

……………………………………

…………………………………..

บริดไดโอด คือไดโอดสำเร็จรูปที่ต่อกันเป็นแบบแบ่งทางเข้าและทางออกให้เป็นขั่วที่แตกต่างกัน กล่าวคือเราจะป้อนไฟเข้าทางใหนไม่ว่าจะเป็นไฟกระแสสลับ(AC)หรือไฟกระแสตรง(DC)ภายในบริดไดโอดจะบังคับให้ไฟนั้นออกไปเป็นไฟบวกและไฟลบเสมอครับ.

…………………………………………

………………………………………..

ตามรูปแสดงให้เห็นการทำงานของบริดไดโอด ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะต่อไฟทางเข้าเป็นอย่างไร แต่ไฟทางออกก็เหมือนเดิมตลอด ดังนั้นเราสามารถต่อขนานกันได้โดยเอาขั่วที่เหมือนกันมารวมกัน ซึ่งหมายความว่าเราเอาแหล่งผลิตไฟที่เป็นไฮโวลท์จากแผงโซล่าเซลหรือจากอินเวอร์เตอร์จีนราคาถูกมาต่อร่วมกันหลายตัวเพื่อให้ได้ไฟไฮโวลท์ออกมามีกระแสมากขึ้นพอที่จะขับปั้มน้ำหรืออินเวอร์เตอร์แบบไฮโวลท์ไปใช้งานต่อไปครับ.

ไดโอดบริดที่มีขายตามท้องตลาดที่ช่างโหน่งเห็นอย่างมากไม่เกิน80แอมป์ครับ ดังนั้นการจ่ายกระแสอาจไม่ดีพอ ทางออกก็คือเราต้องขนานบริดไดโอดเพิ่มอีกครับ จะสังเกตุเห็นว่าในระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หากเราต่อไฟจากแผงโดยตรงไฟจะแรงกว่าที่เราต่อผ่านบริดไดโอดครับ.

หากเราต้องการกระแสมากขึ้นทางออกอีกทางหนึ่งคือเราต้องใช้ได้โอดที่มีกระแสสูงมาต่อกันตามรูปแบบบริดเช่นไดโอดขันน๊อตที่ทนกระแสได้สูงๆแทนได้อีกทางเลือกหนึ่งครับ.

ใส่ความเห็น