เมื่อBMSไม่จ่ายไฟจะแก้ไขอย่างไร

เมื่อBMSไม่จ่ายไฟจะแก้ไขอย่างไร

BMS ย่อมาจาก Battery Management System หรือ ระบบการจัดการแบตเตอรี่ ทำหน้าที่หลักๆในการ Maintain balance cell battery เพื่ออัดไฟให้เต็มมากที่สุด และยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ โดยการวัดสถานะการชาร์จ (SoC) สถานะสุขภาพของเซลล์ (SoH) รวมถึงการตรวจสอบเซ็นเซอร์ต่างๆ (SoF)

เมื่อไม่จ่ายไฟออกมาหรือไม่ช๊าทมีสาเหตุอะไรบ้าง

กรณีไม่จ่ายไฟ ภายในตัวBMS จะมีวงจรป้องกันไฟช๊อตหรือโวลท์ลงต่ำกว่าที่กำหนดหรือใช้กระแสเกิน เหตุเหล่านี้จะทำให้ BMS มีการป้องกันตัวเอง จะงดการจ่ายไฟออกมา เราจะแก้ไขโดย จับขั่ว P- และ B- ช๊อตกันชั่วขณะหนึ่งเพื่อทำการรีเซ็ตวงจรภายในแล้วBMS จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมครับ และในขณะที่ช๊อตกันควรปลดโหลดออกก่อนนะครับ.

………………………………………………………

………………………………………………………

ในกรณีที่ไมช๊าท สาเหตุเนื่องจากใช้งาน BMS หนักเกินไปเช่น ใช้ BMS ขนาดแอมป์น้อยเกินไปไปช๊าทแบตที่มีแอมป์สูงมากจนตัว BMS ร้อนมาก มอสเฟสภายในทนกระแสไม่ได้ก็จะพังครับ

ใส่ความเห็น