ไฟดีซีแรงดันสูงโดยตรงมีผลเสียกับเครื่องไฟฟ้าบางชนิด

ใช้ไฟดีซีแรงดันสูงโดยตรงมีผลเสียกับเครื่องไฟฟ้าบางชนิด

การต่อแผงอนุกรมหรีอต่อแบตเตอรี่โดยตรงเพื่อให้ได้ไฟดีซีแรงดันสูงถึง220โวลท์แล้วนำมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟัา จะมีผลเสียกับสะพานไฟหรือสวิทไฟ เหตุผลก็คือจะเกิดการอาร์คกันขึ้นเช่นเดียวกับฟ้าผ่า ทั้งนี้ไฟกระแสตรงจะไม่มีการตัดเหมือนไฟสลับซึ่งไฟกระแสสลับจะสลับการทำงานในช่วงหนึงทำให้วงจรขาดออกจากกันเองแต่ไฟกระแสตรงหากแรงดันสูงหากระยะห่างของสะพานไฟห่างกันไม่มากหรือขาดออกจากกันไม่เร็วพอจะทำให้เกิดการอาร์คกันได้ครับ

Electrostatics, Metallux Resistors control electrostatic charges

………………………………

ดังนั้นมักจะพบและได้ยินบ่อยๆกับนักทดลองวิศวะกะแบบชาวบ้านของเราว่าเวลาต่อสว่านไฟฟ้าโดยตรงกับไฟดีซีแรงดันสูงแล้วสวิทของสว่านจะพังหรือต่อหม้อหุงข้าว กาต้มน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้จะพังตรงสวิทครับ ทั้งนี้เพราะเกิดการอาร์คกันขึ้นระหว่างขั่วขณะที่วงจรขาดจากกัน

อุปกรณ์ใดที่สามารถต่อโดยตรงจากไฟดีซีแรงดันสูงได้บ้าง?

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อได้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงเป็นแบบสวืทชิ่ง เช่นหม้อแปลงประจุแบตโทรศัพท์ ที่วี หลอดไฟแอลอีดี หลอดตะเกัยบ ฯ

ซึ่งภายในอุปกรณ์เหล่านี้จะมีวงจะแปลงกระแสไฟอีก จึงสามารถใช้โดยตรงได้ครับ แต่หากจำเป็นที่ต้องการใช้จริงๆแล้วให้เปิดสวิทไว้ตลอดแล้วต่อสะพานไฟข้างนอกเพื่อปิดเปิดแทนจะทนกว่าครับ.

ใส่ความเห็น